opartą przede wszystkim o interpersonalne zdolności graczy