zdolnym samodzielnie wybić hordy przeciwników. Dlatego kluczową kwestią jest unikanie wykrycia