Viga Wyścig Zwierząt

111,79 

Opis

Viga Wyścig Zwierząt

Gra z kolorowymi zwierzand#261;tkami od Firmy VIGA to ciekawa propozycja która ma wiele zastosowaand#324;. Moand#380;na w niand#261; graand#263; na róand#380;ne sposoby, lub wykorzystaand#263; figurki do róand#380;nych celów. Moand#380;na graand#263; jednand#261; lub dwoma kostkami jednoczeand#347;nie.Podczas gry dzieci uczand#261; siand#281; przestrzegania reguand#322;, liczenia, grupowania, rozpoznawania ksztaand#322;tów, cyfr i liter, rozwijajand#261; percepcjand#281;, koncentracjand#281; i koordynacjand#281; wzrokowo-ruchowand#261;, co podwyand#380;sza sprawnoand#347;and#263; manualnand#261; dzieci. Gra jest pretekstem do rozmowy. Bywa takand#380;e katalizatorem do zadawania pytaand#324; przez dziecko i do rozmów na tematy powaand#380;ne. Jest zatem teand#380; and#378;ródand#322;em umiejand#281;tnoand#347;ci spoand#322;ecznych takich jak komunikacja werbalna, dzielenie siand#281;, cierpliwoand#347;and#263;, zachowanie kolejnoand#347;ci i radoand#347;and#263; z interakcji z innymi osobami.Zestaw zawiera: 4 drewniane panele z miejscami na 6 zwierzand#261;tek 36 drewnianych zwierzand#261;tek po 6 z koloru: and#380;óand#322;tego, pomaraand#324;czowego, róand#380;owego, czerwonego, niebieskiego i zielonego dwie kostki: jedna ze zwierzand#281;tami i druga z kolorami.Wiek: 3+Gra zapakowana w eleganckie kolorowe opakowanie – idealnie nadaje siand#281; na prezent.Wymiary paneli: 30 x 6,5cmWymiary figurek zwierzand#261;t: ok 4 x 5cmDeklaracja zgodnoand#347;ci CEINSTRUKCJA GRY WYand#346;CIG ZWIERZand#260;TPrzeznaczenie: gra przeznaczona jest dla 2-4 osób.Poniand#380;ej sposoby gry:1. Dopasowywanie zwierzand#261;t:Gra tylko kostkand#261; ze zwierzand#281;tami. Kaand#380;dy z graczy bierze jeden panel dla siebie. Nastand#281;pnie naleand#380;y rzucaand#263; kostkand#261; po kolei zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zwierzand#261;tko jakie wskaand#380;e kostka naleand#380;y uand#322;oand#380;yand#263; na swoim panelu (kolor nie ma znaczenia). Osoba, która pierwsza uzupeand#322;ni panel wygrywa. Jeand#347;li w grand#281; grajand#261; tylko dwie osoby wystarczy uand#380;yand#263; 2, 3 lub 4 zestawy zwierzand#261;t. Jeand#347;li graczy jest 3 moand#380;na uand#380;yand#263; 3, 4 lub 5 zestawy. Jeand#347;li grajand#261; 4 osoby naleand#380;y uand#380;yand#263; 4, 5 lub 6 komplety.2. Dopasowywanie kolorów:Uand#380;yj tylko kostki z kolorami. Zastosuj takie same zasady jak powyand#380;ej uand#380;ywajand#261;c koloru zamiast wzoru.3. Dopasowywanie zwierzand#261;t i kolorów:Gra z uand#380;yciem obu kostek. Kaand#380;dy z graczy bierze jeden panel. Naleand#380;y rzuciand#263; dwoma kostkami na raz i wybraand#263; taki element jaki zostaand#322; wskazany. Element musi pasowaand#263; do otworu na panelu. Na przykand#322;ad jeand#347;li kostka ze zwierzand#281;tami wskazuje konika, a kostka z kolorami kolor zielony moand#380;na wziand#261;and#263; tylko zielonego konia. Jeand#347;li ten klocek jest juand#380; wykorzystany kolejka przepada. Grand#281; wygrywa osoba, która jako pierwsza zapeand#322;ni caand#322;y panel. Jeand#347;li w grand#281; grajand#261; tylko dwie osoby wystarczy uand#380;yand#263; 2, 3 lub 4 zestawów zwierzand#261;t. Jeand#347;li graczy jest 3 moand#380;na uand#380;yand#263; 3, 4 lub 5 zestawów. Jeand#347;li grajand#261; 4 osoby naleand#380;y uand#380;yand#263; 4, 5 lub 6 kompletów.4. Sprytne oczy:Graand#263; naleand#380;y kostkami oraz wszystkimi zwierzand#281;tami bez paneli. Rzucaj dwoma kostkami na raz. Po wykonaniu rzutu gracz, który jako pierwszy znajdzie pasujand#261;cy element zabiera go dla siebie. Grand#281; wygrywa ta osoba, która zbierze najwiand#281;cej elementów.5. and#321;ut szczand#281;and#347;cia:Graj wszystkimi elementami. Kaand#380;dy z graczy bierze jeden panel. Nastand#281;pnie pierwszy gracz rzuca dwoma kostkami na raz. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie wand#322;aand#347;ciwy element ukand#322;ada go na swoim panelu. Jeand#347;li znaleziony element pokrywa siand#281; z tym, który juand#380; leand#380;y na panelu naleand#380;y go odand#322;oand#380;yand#263;. Grand#281; wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy zapeand#322;ni swój panel.EAN: 6934510504502

decathlon cargo pants, x ultra 4 gtx, szybcy i wściekli 9, beach parasol, g form shin pads, sport shop decathlon, ranger apprentice, peruka cruella de mon, treadmill home, childrens waterproof boots, tablets to clean water, camping lights rechargeable, 10kg rubber plates, fire punch, kartka a4 w linie, 17 kg dumbbells, rain jacket foldable

yyyyy

Viga Gry dziecięce