Zwroty

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) klient ma prawo do rozwiązania umowy na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania produktu.

W celu dokonania zwrotu prosimy:

  1. Wypełnić formularz lub podać dane niezbędne do zwrotu pieniędzy za towar (imię, nazwisko, nr konta)
  2. Odesłać towar na adres: GRRamy.pl ul. Henryka Pobożnego 3, 50-241 Wrocław

Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient.
Po przyjęciu zwrotu towaru (informacja o przyjęciu zwrotu zostanie wysłana e-mailem) środki zwrócimy na wskazane przez Państwa konto, w ciągu 14 dni kalendarzowych.
Towar, którego zwrot nie zostanie uznany (odesłany po wymaganym terminie, lub uszkodzony w wyniku użytkowania), będzie odesłany na koszt klienta.