aby znacząco zwiększyć szanse na zwycięstwo. Zmieniaj umiejętności