Użytkownicy programu mogą do woli korzystać z bogatego arsenału środków zagłady (11 premierowych broni)