wraz z działkami w nasze ręce trafia także teren wokół parceli